stavangerparkeri

/stavangerparkeri
­

Brukertorget Stengt

Brukertorget holder stengt Fredag 21.04.17

 

 

Ingen endringer El-Bil

Det er inntil videre gratis for el-biler å parkere på kommunale avgiftsplasser på gateparkering som tidligere.

Halv pris for elbiler blir innført på et senere tidspunkt.

Skilt gjenkjenning

Vi oppgraderer for tiden alle våre p-hus med bom til et system med skiltnummer gjenkjenning. Enkelte inn- og utkjøringer vil i perioder være stengt pga dette arbeidet, men p-husene vil fortsatt kunne brukes som normalt.

Den nye Parkeringsforskriften

(Vedtatt av Stortinget og kunngjort 16.03.2016 av Samferdselsdepartementet)

1. Januar 2017 trår ny parkeringsforskrift i kraft: “Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.” Noen målsettinger i ny forskrift er like vilkår, mer forutsigbarhet og lik utøvelse av parkeringsvirksomhetene. Tidligere har privat parkeringsdrift vært regulert i en “standardavtale for privat parkeringsdrift,” mens kommunal parkeringsvirksomhet […]