stavangerparkeri

/stavangerparkeri
­

P-Jernbanen

Tirsdag 7. Mars stenger vi hovedplanet på Jernbanen p.g.a ombygging og oppgradering til nummergjenkjenning. Det er forventet at arbeidet vil ta 3 dager, med forbehold om at det kan vare lengre.

De med abonnements- eller månedskort kan bruke disse i St. Olav eller P-Kyrre.

Parkering på Jernbanelokket (Helt øverst) vil være åpent som normalt.

 

 

Ingen endringer El-Bil

Det er inntil videre gratis for el-biler å parkere på kommunale avgiftsplasser på gateparkering som tidligere.

Halv pris for elbiler blir innført på et senere tidspunkt.

Maling St. Olav

Det er for tiden maling av taket i St. Olav. Dette medfører at enkelte seksjoner i p-huset vil være sperret.

Den nye Parkeringsforskriften

(Vedtatt av Stortinget og kunngjort 16.03.2016 av Samferdselsdepartementet)

1. Januar 2017 trår ny parkeringsforskrift i kraft: “Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.” Noen målsettinger i ny forskrift er like vilkår, mer forutsigbarhet og lik utøvelse av parkeringsvirksomhetene. Tidligere har privat parkeringsdrift vært regulert i en “standardavtale for privat parkeringsdrift,” mens kommunal parkeringsvirksomhet […]