linje-parkering

El-bil

1. Januar tredde den nye parkeringsforskriften i kraft, noe som betydde at det ikke lenger var gratis å stå parkert med el-bil på kommunale parkeringsplasser. Det var opp til hver kommune å bestemme pris, og i Stavanger ble det vedtatt at de med el-bil skulle betale halv pris istedenfor full pris.

I avvente av ombygging av p-automater til å betjene el-biler, har parkering med el-bil vært gratis på kommunale plasser. Dette gjelder ikke på private plasser og i p-anlegg med bom, der el-bil må betale full pris som tidligere.

Følgende plasser har p-automater som er ombygget og nå krever betaling:

Automat 07 – St. Olavsgate
Automat 10 – Holmeallmenningen
Automat 11 – Holmeallmenningen
Automat 13 – Langgata
Automat 14 – Lars Hertervigsgate
Automat 15 – Erichstrupsgate
Automat 65 – Skansegate
Automat 66 – Knud Holmsgate
Automat 69 – Kjeringholmen

 

NB! Ingen av APPene er foreløpig oppdatert til el-bil betaling. 

Ladestasjoner

Det finnes ladestasjoner for Elbil i alle våre P-hus, unntatt posten.

I tillegg har vi følgende ladestasjoner på gateplan i Stavanger:

 • Nytorget v/automat – 3 plasser
 • Lars Hertervigsgate v/posten – 2 plasser
 • Røde sjøhus – 3 plasser
 • Nedre Strandgate v/automat 60 – 2 plasser
 • Geopark – olje museet v/automat 69 – 2 plasser
 • Olav Kyrresgt.19 – 2 plasser
 • Strandkaien v/ innkj. Strandhallen – 2 plasser
 • St Olavsgate v/automat 7 – 1 plass
 • Vaisenhusgaten – 3 plasser
 • Hillevåg torg – 4 plasser
 • P-Forum ved Tjensvollkrysset – 6 plasser.

Nøkkel til ladestolpene kan kjøpes på vårt brukertorg i St. Olavsgate 6.

NB! Det er ikke gratis å parkere i bomstyrte p-haller med ladestasjoner, men man betaler ikke for strømmen.

Det er pr. idag ikke muligheter for Hybridbiler å lade på El-bilplasser.

BOLIGSONEKORT
El-bil eiere som er folkeregistrert innenfor en boligsone må anskaffe sonekort til kjøretøyet. Sonekortet tildeles etter gjeldende regler. Det er tidligere blitt praktisert at el-biler har fått tildelt sonekort vederlagsfritt men ifølge gjeldende regelverk er kun MC og moped (2 hjulinger) fritatt for boligsoneordningen.
Mer informasjon om boligsoneparkering får du her.

Vær oppmerksom på at El-biler ikke står gratis på privatrettslige plasser.

 

offentlig
552 Skilt
1p
1p skilt

 

Nyttig lenker:
Kart over plasser i stavanger (søk på stavanger): www.ladestasjoner.no
Norsk elbilforening – www.elbil.no

Electric vehicle overview as of October 2015.