linje-parkering

El-bil

1. Januar 2017 trådte den nye parkeringsforskriften i kraft, noe som betydde at det ikke lenger var gratis å stå parkert med el-bil på kommunale parkeringsplasser. Det var opp til hver kommune å bestemme pris, og i Stavanger ble det vedtatt at de med el-bil skulle betale halv pris istedenfor full pris.

Dette gjelder ikke i p-anlegg med bom, der el-bil må betale full pris som tidligere.

Automatene er utstyrt med egen knapp for EL-Bil. På automater med touch skjerm vises denne etter at det er trykket på startknappen. El-Bil knappen må trykkes på før man setter inn kort eller legger på penger.

Betaling med App:
Stavanger Parkerings App beregner halv pris på registreringsnummer som begynner med EL, EK og EV.

EasyPark benytter egen takstkode for elektrisk kjøretøy.

Ladestasjoner

Det finnes ladestasjoner for Elbil i alle våre P-hus, unntatt posten.

I tillegg har vi følgende ladestasjoner på gateplan i Stavanger:

 • Nytorget v/automat – 3 plasser
 • Lars Hertervigsgate v/posten – 2 plasser
 • Røde sjøhus – 3 plasser
 • Nedre Strandgate v/automat 60 – 2 plasser
 • Geopark – olje museet v/automat 69 – 2 plasser
 • Olav Kyrresgt.19 – 2 plasser
 • Strandkaien v/ innkj. Strandhallen – 2 plasser
 • St Olavsgate v/automat 7 – 1 plass
 • Vaisenhusgaten – 3 plasser
 • Hillevåg torg – 4 plasser
 • P-Forum ved Tjensvollkrysset – 6 plasser.

Nøkkel til ladestolpene kan kjøpes på vårt brukertorg i St. Olavsgate 6.

Det er kun lov å lade el-bil på el-stolper eller kontakter som er merket for dette. El-nettet til vanlige stikkontakter i anleggene våre er ikke tilrettelagt for lading og må derfor ikke brukes. Brudd på dette kan medføre konfiskering av ladekabel, og ved feil påført av lading vil eier bli stilt erstatningsansvarlig.

Det er nå lov å lade hybridbiler på ladestolpene.

BOLIGSONEKORT
El-bil eiere som er folkeregistrert innenfor en boligsone må anskaffe sone til kjøretøyet. Avtale tildeles etter gjeldende regler. Det er tidligere blitt praktisert at el-biler har fått tildelt sonekort vederlagsfritt men ifølge gjeldende regelverk er kun MC og moped (2 hjulinger) fritatt for boligsoneordningen.
Mer informasjon om boligsoneparkering får du her.

offentlig
552 Skilt
1p
1p skilt

 

Nyttig lenker:
Norsk elbilforening – www.elbil.no

Electric vehicle overview as of October 2015.