linje-parkering

Telefon Brukertorg
51 50 76 72
Brukertorg åpningstider
Man-Fre 07:40 – 15:00

Telefon Patruljebil
90 88 89 62
Man-Fre 0740 – 22:00
Fre 07:40 – 21:00
Lør 08:00 – 15:30
Søn 10:00 – 20:00

Assistanse P-anlegg
51 50 73 95

Henvendelser kan sendes til
post@stavanger-parkering.no

Klager på parkeringsgebyr og kontrollsanksjon må følge lenken under
www.stavanger-parkering.no/klage