linje-parkering

Telefon Brukertorg
51 50 76 72

Telefon Patruljebil
90 88 89 62

Assistanse P-utstyr
51 50 73 95

Henvendelser kan sendes til
post@stavanger-parkering.no

Klager på parkeringsgebyr og kontrollsanksjon må følge lenken under
www.stavanger-parkering.no/klage