Det er for tiden maling av taket i St. Olav. Dette medfører at enkelte seksjoner i p-huset vil være sperret.