På grunn av arbeid i Olav Kyrresgate er utkjøringen øverst i P-Kyrre stengt. Innkjøringen i U6 fungerer nå som utkjøringen i p-huset.