linje-parkering

Gebyr for bruk av piggdekk i Stavanger kommune

Med hjemmel i «Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr»

Ordningen trer i kraft sesongen 2017/2018

Stavanger har i perioder om vinteren dårlig luftkvalitet. Fra 01.11.17 er det derfor innført gebyr for bruk av piggdekk. Grensen for gebyret er Stavanger kommunes grense.

Det åpnes for betaling av sesong og månedskort fra og med den 16. oktober 2017. Piggdekkgebyr døgn kjøpes fra og med 01. november 2017. Gebyret gjelder fra kjøpstidspunkt og 24 timer.
Betalingsløsningene kan benyttes av både bedrifter og privatpersoner.

Priser

Gebyr Pris Varighet
Sesong 1400,- Hele Sesongen*
Kalendermåned 450,- En Kalendermåned
Døgn 35,- 24 Timer


For tunge kjøretøy (fra og med 3500 kg) betales det dobbel pris.
*Sesongen starter 01. november og varer til og med 8. april 2018.

Piggdekkgebyret er elektronisk og knyttet til bilens/bilenes registreringsnummer.

Betalt piggdekkgebyr refunderes ikke.

Trenger du å overføre betalt piggdekkgebyr til ny bil må du sende oss en e-post med opplysning om kjøpskanal, mobilnr, navn, gammelt og nytt registreringsnummer, samt dokumentasjon på eierskap til gammelt registreringsnummer. Fram til bekreftelse på at det innbetalte gebyret er overført til nytt registreringsnummer må piggdekkgebyr døgn benyttes.

Stavanger Parkeringsselskap KF har ansvar for å tilrettelegge og drifte betalingsløsningene for piggdekkgebyrordningen i Stavanger kommune.

Stavanger Parkeringsselskap KF har også ansvar for kontroll og håndheving.

Du finner selve forskriften på lovdata.no

Mer informasjon: Stavanger kommunes informasjon om piggdekkgebyr

Betal med mobilen

Enkleste måte å betale på er å laste ned Stavanger Parkering sin app eller EasyPark app på smarttelefonen din. Du kan også betale med Vipps

Easypark: Tast 5755 for kjøretøy under 3,5 tonn og 5756 over 3,5 tonn

Vipps: Tast Pigg Stavanger eller 127341
Husk å legge inn bilens/bilenes registreringsnummer (for kontrollformål) i kommentarfeltet før du gjennomfører betalingen.

Betal på nett

Piggdekkgebyret kan du også betale ved å logge inn på din egen Stavanger Parkering-konto.

Betal på bensinstasjon

På disse bensinstasjonene kan du også betale gebyret:

Shell Randabergveien, Shell Vardeneset, Shell Løkkeveien, Circle K Tau, Circle K Haugesundsgata, Circle K Lura, Circle K Randaberg, Circle K Ålgård, Circle K Forus og Møller Bil Stavanger.

Betal på ferje

Du kan også betale piggdekkgebyret hos Fjord 1 på strekningen

Arsvågen-Mortavika

Forflytningshemmed

Om et kjøretøy har HC kort skal det ikke betales avgift. Dette betinger allikevel at bruker er med i kjøretøyet. Med andre ord så vil ikke dette gjelde om en annen føre kjører kjøretøyet men er ikke innehaver av HC kortet.