linje-parkering

Strefy parkingowe dla mieszkańców

Pozwolenia parkingowe dla mieszkańców można zakupić w naszym centrum obsługi klienta przy St. Olavsgt 6.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek–piątek 07:40–15:00

Pytania dotyczące pozwoleń dla mieszkańców:

Ceny na rok:

           Stali/tymczasowi mieszkańcy
       Firmy/instytucje
Pozwolenie na samochód nr 1            1620 NOK z VAT        5160 NOK z VAT
Pozwolenie na samochody nr 2 i 3            3996 NOK z VAT        7836 NOK z VAT
 • Minimalny okres pozwoleń parkingowych dla mieszkańców wynosi 3 miesiące (405 NOK).
 • Kwota zostanie pobrana z góry.
 • Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane pozwolenia.
 • Pozwolenie jest ważne tylko z pojazdem, dla którego zostało wydane i dla adresu podanego we wniosku.
 • Zmianę adresu należy zgłosić najpóźniej do 8 dni po przeprowadzce. Jeśli pojazd, dla którego wydano pozwolenie, zostanie sprzedany, pozwolenie należy zwrócić do Stavanger Parkering.
 • Jeśli właściciel zmieni samochód — na stałe lub tymczasowo — „stare” pozwolenie należy zwrócić. Wydanie nowej karty kosztuje 100 NOK.
 • W przypadku zgubienia pozwolenia opłata również wynosi 100 NOK.
 • Prośba o zapłatę za wskazany okres zostanie wysłana w przypadku pozwoleń zakupionych na okres od 6 miesięcy do 1 roku. Pozwolenie zostanie wysłane pocztą po dokonaniu płatności.
 • Należy pamiętać, że pozwolenie jest ważne tylko jeśli zostanie umieszczone za przednią szybą.
 • Posiadanie ważnego pozwolenia w pojeździe w każdej chwili jest obowiązkiem kierowcy.
 • Tymczasowe pozwolenia można zakupić dla kamperów, przyczep kempingowych i pojazdów o łącznej masie przekraczającej 3,5 tony. Są one wydawane na okres maksymalnie 1 tygodnia.

Lepsze środowisko zamieszkania

Strefy parkingowe dla mieszkańców są narzędziem władz gminnych zmierzającym do zapewnienia przyjaznego środowiska zamieszkania w okolicach położonych blisko centrum miasta.

W wielu obszarach parkowanie stało się poważnym problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, środowiska i dostępności. Wiele osób parkuje na ulicach lub chodnikach, co powoduje niebezpieczne sytuacje, na które narażone są szczególnie małe dzieci. Na wielu ulicach dostęp dla pojazdów usług gminnych (np. służb ratunkowych, ekip renowacyjnych czy pługów śnieżnych) jest utrudniony. Celem wprowadzenia stref parkingowych dla mieszkańców jest zapewnienie łatwego dostępu do publicznych miejsc parkingowych w wyznaczonym obszarze. Większość mieszkańców przekonuje się, że strefy parkingowe dla mieszkańców przyczyniają się do powstania lepiej zorganizowanego i przyjemniejszego obszaru zamieszkania.

W ramach tego planu mieszkańcy mają specjalne przywileje dotyczące parkowania na ulicach mieszkalnych. 

 

Jak działają strefy parkingowe dla mieszkańców?

Strefy są oznaczone za pomocą znaków drogowych strefy parkingowej. Są one ustawione na wjazdach do strefy (prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że nie są one ustawione na każdej ulicy). Godziny, w których mają zastosowanie zasady parkowania w strefie są wskazane na znakach (patrz: mapa obszarów stref dla mieszkańców). Poza tymi godzinami miejsca parkingowe są dostępne dla wszystkich. Wszystkie pojazdy muszą być zaparkowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z przepisami dotyczącymi parkowania obowiązującymi w danej sekcji strefy. Posiadacze pozwolenia mogą parkować w strefie, ale poza obszarami oznaczonymi znakiem zakazu parkowania oraz obszarami płatnego parkowania. W tych ostatnich miejscach będzie naliczana dodatkowa opłata. Pozwolenie na parkowanie jest ważne tylko w strefie, dla której zostało wydane. Numer rejestracyjny pojazdu musi być taki sam jak wskazany w pozwoleniu. W przypadku usunięcia tablicy rejestracyjnej samochodu, pozwolenie parkingowe traci ważność. Pozwolenie nie powoduje unieważnienia przepisów ruchu drogowego ani ogólnych przepisów dotyczących parkowania w strefie. 

Kto może zakupić pozwolenie na parkowanie?

Pozwolenie na parkowanie dla mieszkańców mogą nabyć mieszkańcy budynków postawionych przed wejściem w życie Ustawy o Planowaniu i Budownictwie z 1965 roku, które nie zostały przebudowane ani rozbudowane oraz przedstawiciele firm i instytucji zlokalizowanych w takich budynkach.

Wynika to z faktu, że zgodnie z tą ustawą, w nowszych budynkach oraz budynkach przebudowanych i rozbudowanych uzyskanie pozwolenia na budowy wymaga zapewnienia parkingu. Stąd, ponieważ parking jest już zapewniony dla tych budynków, ich właściciele i użytkownicy nie mogą ubiegać się o dodatkowe prawo parkowania na ulicy. Naruszałoby to przepisy Ustawy o Planowaniu i Budownictwie (por. sekcja 8 przepisów dotyczących parkowania publicznego i przepisów parkowania).

 • Stali mieszkańcy  zarejestrowani w Narodowym Rejestrze Populacji. Pojazd musi być zarejestrowany na wnioskodawcę, a jego imię, nazwisko i adres muszą znajdować się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.Zwolnienia mogą dotyczyć przypadków, gdy wnioskodawca przedstawi dowód wynajmu na dany okres lub umowę z firmą leasingową/wynajmującą. Pojazd może także być zarejestrowany na rodziców wnioskodawcy.
 • Tymczasowi mieszkańcy: Studenci, którzy mogą przedstawić dowód umowy najmu w strefie oraz legitymację studencką/dowód opłaty czesnego za semestr.Osoby dojeżdżające do pracy z umową najmu i potwierdzeniem od pracodawcy/centrum pracy.
 • Firmy/instytucje:. Pozwolenia na parkowanie dla mieszkańców mogą być wydawane dla firm/instytucji, jeśli zostanie to uznane za konieczne.W tym celu należy złożyć wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby wydania pozwolenia, wraz z odpowiednią dokumentacją.Pozwolenia można zakupić dla stref zamieszkania, z wyjątkiem strefy 01 oraz kwartału ABC (strefy 8).Firmy muszą być zarejestrowane w Norweskim Rejestrze Przedsiębiorstw.

Kiedy obowiązują strefy parkingowe dla mieszkańców?

Godziny różnią się w poszczególnych strefach. Informacje można znaleźć na znaku strefy parkingowej lub mapie danego obszaru. Mieszkańcy stref muszą zdawać sobie sprawę, że strefy mogą ulegać zmianom, mogą też wystąpić zmiany organizacji ruchu. 

Gdzie mogą parkować odwiedzający?

Goście, którzy potrzebują parkingu krótkoterminowego powinni parkować na wyznaczonych miejscach z automatami parkingowymi lub na miejscach oznaczonych znakiem strefy płatnego parkowania.

Goście, którzy potrzebują parkingu na dłuższy okres mogą nabyć kartę odwiedzającego w naszym Centrum Obsługi Klienta pod adresem St. Olavsgate 6, 4005 Stavanger.

Gdzie należy umieścić pozwolenie dla mieszkańców?

Pozwolenie należy umieścić w samochodzie za przednią szybą, po prawej stronie — tak aby było dobrze widoczne podczas inspekcji.

Nieprawidłowe użycie pozwolenia na parkowanie

Po zwróceniu uwagi właścicielowi pozwolenie może zostać wycofane lub anulowane, jeśli zostało wydane na podstawie nieprawidłowych danych lub w przypadku niewłaściwego użycia/sfałszowania pozwolenia. Może to zostać zgłoszone na policję. W takich przypadkach opłata za pozostałe miesiące nie będzie zwracana.