linje-parkering

Cf. Forskrift 15. Mars 1994 om parkering for forflytningshemmede (Przepisy z 15 marca 1994 dotyczące parkowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową), z poprawkami z dnia 21 maja 1996. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie. Jest ono dostępne poniżej. Należy je wydrukować, uzyskać podpis lekarza i wysłać do Stavanger Parkering.

Formularz wniosku i zaświadczenie lekarskie.

Osoby, które ukończyły 75. lat powinny dostarczyć nowe zaświadczenie lekarskie wraz z nowym prawem jazdy na czas trwania zaświadczenia lekarskiego. . Więcej informacji , można znaleźć tutaj.