Vi oppgraderer for tiden alle våre p-hus med bom til et system med skiltnummer gjenkjenning. Enkelte inn- og utkjøringer vil i perioder være stengt pga dette arbeidet, men p-husene vil fortsatt kunne brukes som normalt.