linje-parkering

Arrangementssøknader

Arrangementer/trafikk/skilting/sikkerhet

For søknader i forbindelse med arrangementer, trafikkomlegging, trafikkdirrigering, trafikksikkerhet, ROS analyse, trafikkregulering, skilting, container, leie/bruk av p-plass:

Kontakt:
Avdelingsleder Jens Brynie
Telefon. 51 50 76 33
E-post: jens.brynie@stavanger-parkering.no

Logo Stavanger parkering

 
-|-

Særskilt