linje-parkering

Easypark

Parkering på avgiftsplass med mobiltelefon/app.

Du kan benytte din smart-telefon til betaling av parkeringsavgift.
Gjennom samarbeide med firmaet EasyPark, har vi etablert mulighet for å betale parkeringsavgift med easypark-appen.
Nummer for takstsonene er oppført under Parkering, priser og automater og på p-automatene.

Tjenesten har den klare fordel at du kun betaler for den tiden du står parkert, selv om det er forskuddbetaling på stedet. Parkerer du ofte uten å være sikker på hvor lenge du skal stå, kan dette derfor fort lønne seg.

Foto:Easypark

Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å parkere utover gitte maksimaltid som er angitt for p-plassen. Kjøretøyet må da flyttes til annen egnet parkering.

For bedrifter med flere ansatte med parkeringsbehov representerer systemet også en mulighet for enkel oversikt og dokumentasjon av parkeringsutgifter. Man sparer mye på å slippe dokumentasjon og refusjon av parkeringsbilletter.

Du kan også betale p-avgift hvis du ikke har en smart-telefon.
For info info om de forskjellige tjenestene ring 03456 eller gå inn på nettsiden:  www.easypark.no