linje-parkering

El-bil

1. Januar 2017 trådte den nye parkeringsforskriften i kraft, noe som betydde at det ikke lenger var gratis å stå parkert med el-bil på kommunale parkeringsplasser. Det var opp til hver kommune å bestemme pris, og i Stavanger ble det vedtatt at de med el-bil skulle betale halv pris istedenfor full pris.

Dette gjelder ikke i p-anlegg med bom, der el-bil må betale full pris som tidligere.*

Automatene er utstyrt med egen knapp for EL-Bil. På automater med touch skjerm vises denne etter at det er trykket på startknappen. El-Bil knappen må trykkes på før man setter inn kort eller legger på penger.

Betaling med App:

Både Stavanger Parkerings App og EasyPark beregner halv pris på registreringsnummer som begynner med EL, EK og EV.

*Benytter du automatisk bompassering i EasyPark appen får du nå halv pris for el-bil også i p-husene med bom. Husk å aktivere dette minst 15 minutter før man kjører inn første gang. Kunder med abonnementskort i p-husene må ikke benytte seg av denne ordningen. Det tas forbehold om at skiltene blir lest for at denne ordningen skal fungere.

Det jobbes med å få denne løsningen også i Stavanger Parkering appen.

Ladestasjoner

Det finnes ladestasjoner for Elbil i alle våre P-hus, unntatt posten.

Kart over ladestasjoner i p-hus og på gateplan.

P-hus

Antall

Driftsmelding

Domkirkehallen 3 Ladepunkter Ok
Jernbanen 30 Ladepunkter Ikke satt opp
Jorenholmen 30 Ladepunkter Venter strøm
P-Arketten 16 Ladepunkter Ok
P-Forum 18 Ladepunkter Ikke i drift før nybygg satt opp
P-Kyrre 20 Ladepunkter Ok
P-Siddis 20 Ladepunkter Ikke i drift pga støy på strømnett.
P-St. Olav 30 Ladepunkter Ok
Valberget 10 Ladepunkter Ok

Gateplan

Antall

Driftsmelding

Holmeallmenningen 4 Ladepunkter Ok
Hundvåg Ring 2 Ladepunkter Ikke satt opp
Jernbanen 7 Hurtigladere Ok
Nedre Strandgate 2 Ladepunkter Ok
Nytorget 4 Ladepunkter Ok
Olav Kyrresgate 2 Ladepunkter Ikke satt opp. Avventer bygningsarbeid
Posten 2 Ladepunkter Ok
St. Olavsgate 2 Ladepunkter Ikke satt opp
Strandkaien 2 Ladepunkter Settes opp uke 48
Vaisenhusgaten 3 Ladepunkter Ok

Det er kun lov å lade el-bil på el-stolper eller kontakter som er merket for dette. El-nettet til vanlige stikkontakter i anleggene våre er ikke tilrettelagt for lading og må derfor ikke brukes. Brudd på dette kan medføre konfiskering av ladekabel, og ved feil påført av lading vil eier bli stilt erstatningsansvarlig.

Det er nå lov å lade hybridbiler på ladestolpene.

BOLIGSONEKORT
El-bil eiere som er folkeregistrert innenfor en boligsone må anskaffe sone til kjøretøyet. Avtale tildeles etter gjeldende regler. Det er tidligere blitt praktisert at el-biler har fått tildelt sonekort vederlagsfritt men ifølge gjeldende regelverk er kun MC og moped (2 hjulinger) fritatt for boligsoneordningen.
Mer informasjon om boligsoneparkering får du her.

offentlig
552 Skilt
1p
1p skilt

 

Nyttig lenker:
Norsk elbilforening – www.elbil.no

Alle ladepunktene blir av typen Mode 3, Type 2.