På grunn av arbeid i forbindelse med bygging av en ekstra etasje på P-forum, vil det være endret kjøremønster i p-huset.