linje-parkering

Telefon Brukertorg 51 50 76 72 Brukertorg åpningstider Man-Fre 07:40 – 15:00

Telefon Patruljebil 90 88 89 62 Man-Fre 0740 – 22:00 Fre 07:40 – 21:00 Lør 08:00 – 15:30 Søn 10:00 – 20:00

Assistanse P-anlegg 51 50 73 95

Henvendelser kan sendes til post@stavanger-parkering.no

Klager på parkeringsgebyr og kontrollsanksjon må følge lenken under www.stavanger-parkering.no/klage