linje-parkering

MC

MC har rettigheter og plikter som all annen motorvogn. Der det tilbys vilkårsparkering må vilkårene på p-plassen følges.

Kjøretøyet må stilles på oppmerket/anvist plass og fører må betale p-avgift der dette kreves.

Unntaket er på plasser der vilkåret kun er at motorvognen er MC:

  • Nytorget
  • Strandkaien
  • Skagenkaien
  • Stavanger Idrettshall

NB! Dersom det ikke er ledig på slik anvist plass, må avgiftsbelagt p-plass benyttes.

I parkeringsforskriften § 31, 2. ledd står det: «Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Eventuell kvittering for betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute plasseres kvitteringen på et annet godt synlig sted.»

 Enhver fører må selv finne ut hva som er enklest og tryggest måte å feste kvitteringen på. På markedet finnes det billettholder for MC.

Den aller sikreste måten er å betale avgiften elektronisk med en av de tilgjengelige App’ene på markedet; Stavanger Parkering, EasyPark el.l. Elektronisk billett sjekkes via registreringsnummer og vil således ikke være synlig på kjøretøyet.

Billettholdermotorvogn Appeksempel

MCskiltnavn2