linje-parkering

Nærhet til opplevelser

Nærhet:

Stavanger Parkering tilrettelegger parkeringsplasser nær dine mest attraktive reisemål. Når du benytter våre P-plasser er du tett på dine beste opplevelser, – yrende folkeliv, shopping, faste kulturtilbud, festivaler og idrettsopplevelser. Eller du parkerer på jernbanen og er 7 problemfrie togminutter unna en megaopplevelse på Viking stadion!

Trygghet:

Parkeringsregulering reduserer totalantallet trafikkulykker i en bygate med inntil 30%! En av våre hovedoppgaver er å se til at parkeringsreguleringene etterleves.

Utrygghet på grunn av feilparkering rammer ofte de myke og yngste trafikkantene.

 

Fri passasje:

Det skal alltid være fri passasje!

Det er når du har mest behov for det at du ser verdien av det. Tenk deg at brannbilen ikke skulle komme fram til ditt hus hvis det begynner å brenne. Eller at ambulansen ikke kommer deg eller en av dine nærmeste tidsnok til unnsetning når det er behov for det!

 

I det daglige har du behov for at renovasjon og varelevering kommer fram.

 

Våre trafikkbetjenter er din garanti for at de viktigste parkeringsreguleringene etterleves, – det kan stå om livet!

photo1