Om oss

Vår tilgjengelighet
Stavanger Parkeringsselskap KF har en todelt oppgave.

Vi har ansvar for drift av  P-plasser, både egne og private. Vi har en egen avdeling som administrerer utleie av plasser og følger opp dette.

Den andre delen av våre oppgaver er håndheving av regelverket for parkering i Stavanger Kommune.

Trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og næringsutvikling er fremtredende interesseområder for kommunen. Vår målsetning er å sørge for at dette blir ivaretatt.

Stavanger Parkering satser på nærhet til brukerne og vi har vårt kontor i St. Olavsgate 6.

Brukertorget
Du finner oss i St. Olavsgate 6. Her kan du komme for veiledning, informasjon, kjøp av P-kort og boligsonekort. Her kan du også få informasjon når det gjelder leie av parkeringsplasser.

Vaktsentralen
Vi overvåker våre P-automater og P-hus. Vi hjelper deg dersom du får problemer ved inn eller utkjørsel og ved p-automatene. Telefonnummer: 51 50 73 95 / 900 99 080

I første etasje har vi satt opp et p-hus for sykkel ytterst til høyre for innkjøringene til p-huset. Her er det satt opp 48 stativer, samt en sykkelpumpe. Det er også satt opp et sykkelstativ utenfor for de som ikke ønsker å bruke sykkelhuset.

Trafikkbetjentene
Vi er ute i bybildet. Vi sørger for trygghet og fremkommelighet.

Våre trafikkbetjenter kan parkering. Etter avlagt eksamen fra godkjent kurs kan de gi svar på de fleste spørsmål innen parkering .

Vi er ganske godt kjent i byen og kan svare på spørsmål om hvor det meste befinner seg. Vi kan også bistå med hjelp dersom ulykken er ute for vi har alle førstehjelpsopplæring.

Vakthold
Stavanger Parkering har avtale med Nokas Vakt om vakttjenester. De patruljerer jevnlig våre P-hus med hensikt å sørge for trygghet og orden.

Vi kan byen
Vi kan parkering
Vi kan hjelpe deg

SPØR OSS !