linje-parkering

- jfr. forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede, endret 21. mai 1996. Tillatelsen krever legeerklæring, som kan lastes ned nedenfor. Legeerklæringen skrives ut, underskrives av lege og sendes til Stavanger Parkering.

Søknadsskjema og legeerklæring

Ved kjøring etter 75 år kreves ny helseattest for å få utstedt nytt førerkort for så lang tid som helseattesten gjelder. For mer info, følg denne linken.