Jernbanen

Sykkelparkeringshus på P-Jernbanen er flyttet ned på perrongen og er under etablering. Se for øvrig:
https://www.banenor.no/Jernbanen/Sykle-til-stasjonen-/

P-Domkirkehallen

Kongsgata,  4006 Stavanger

P-Domkirkehallen har innkjørsel fra Kongsgata, like ved Domkirkeplassen.
Vis Domkirkehallen i et kart.

Rett innenfor innkjøringen har vi satt av plasser til sykkelparkering. Her er det 15 stativer i dag.

Området har patruljerende vakthold.
NB! Sykkelboksene er Stavanger kommune sitt ansvar:
https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/stavanger-pa-sykkel/sykkelparkering/#kommunen-bist-r-ved-behov

01-1080x350 sykkel Akoncerthuss

P-Arketten konserthuset

Sandvigå , 4007 Stavanger

P-arketten ligger ved det nye konserthuset i Bjergsted.
Vis P-arketten p-hus i et kart

I 2. etasje i p-huset har vi et eget rom for sykkelparkering. Dette rommet har inngang både fra plassen utenfor Konserthuset og like innenfor innkjøringen til p-huset fra Sandvigå.

Vi har satt opp totalt 51 stativer med plass til 2 sykler hver. Stativene er tilrettelagt for enkel fastlåsing med sykkellåser.

Rommet er sikret med kameraovervåking og patruljerende vakter.